ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

skolanew

skolaold

 

ZÁŘÍ 1. 9. ČT 8.00 Zahájení školního roku
  2. 9. 8.00 - 12.30 Třídnické práce
  2. 9. 8.00 Projev ředitele školy do šk. rozhlasu
  od 5. 9. PO 8.00 Zahájení výuky dle rozvrhu
  6. 9. ÚT 16:00 třídní schůzky 1. tříd
  4. 9. - 9. 9. NE - PÁ   Cyklistický kurz 8. r. - Sedmihorky
  7. 9. - 11. 9. ST - NE   JMP
  13. 9. ÚT 8:00 Porada ředitele s provozními zam.
  13. 9. ÚT 14:15 1. setkání KOLEGIA
  22. 9. ČT 16:00 třídní schůzky 6. roč. 
  ,? ? ? slavnostní otevření hřiště
  28. 9. ST   státní svátek
ŘÍJEN 4. 10. ÚT 14:15 1. setkání žákovského parlamentu
        sběr papíru
  21. 10.   Den oslav školy - pedag + žáci
  22. 10. SO   Den oslav školy - Den otevřených dveří
  24. 10. PO   Sportovní turnaj ke 130 letům školy
  25. 10. ÚT   Školní besídka 130 let
  26. 10. - 27. 10. ST,ČT   Podzimní prázdniny
  28.10.   státní svátek
LISTOPAD       Kolegium ředitele
  17. 11. ČT   státní svátek
  22. 11. ÚT 14.30 Pedagogická rada - 1. čtvrtletí
  24. 11. ČT 15.30 Třídní schůzky 1. St.
  24. 11. ČT 16.00 Třídní schůzky 2. st.
  do 30. 11.     podání přihlášek na SŠ s talentovou zk.
PROSINEC 8. 12. nebo 15. 12.     Vánoční koncert
  14. 12. 14:15   2. zasedání žákovského parlamentu
  20. 12.     vánoční jarmárek
  23.12.   začínají vánoční prázdniny
  2. 1. PO   konec vánočních prázdnin
LEDEN 3. 1. ÚT 8.00 začátek vyučování
  12.1. ČT 15.30 a 16.00 Třídní schůzky - forma konzultací
  25. 1. ST 14:15 pedagogická rada - pololetní
  31. 1. ÚT   ukončení 1. pololetí, rozdání vysvědčení
ÚNOR 3. 2.   jednodenní pololetní prázdniny
  7. 2. ÚT 15.30 schůzka rodičů s VP - přihlášky na SŠ, záp. Lístek
  9. 2. - 10. 2. ČT, PA ??? Zápis do 1. ročníků
  19. 2. - 25. 2. NE - SO   Lyžařský kurz 7. roč.
  27. 2. - 3. 3. PO - PÁ   Jarní prázdniny
  ?     Žákovský parlament
BŘEZEN        
  15. 3. ST 14:00 Kolegium ředitele
  ? ? ? Provozní porada - pedagogové
  15. 3.     termín odevzdání přihlášek na SŠ
DUBEN kolem 3. - 4. 4. PO, ÚT odpoledne školení BOZP - všichni pracovníci
  13. - 14. 4. ČT, PÁ   velikonoční prázdniny
  25. 4. ÚT 14.30 Pedagogická rada - 3. čtvrtletí
  27. 4. ČT 15.30 a 16.00 třídní schůzky
  ?     Nácvik evakuace školy
  25.4.     DEN ZEMĚ
  ?     1. kolo přijímacího řízení na SŠ
KVĚTEN 1. 5. PO   státní svátek
  8. 5. PO   státní svátek
        Vodácký kurz - 9. r.
       

Školní výlety, exkurze

  18. - 19.5.    

sběr starého papíru

ČERVEN 7.6. ST 14:15 Porada KOLEGIA
  13. 6. ÚT 14:00 Žákovský parlament
        sportovní olympiáda
        štafetové běhy
        školní výlety, exkurze
        schůzka s rodiči budoucích 1. roč.
  13. 6. ÚT 8:00 provozní porada - pracovníci provozu
  22. 6. ČT 14.00 Závěrečná pedagogická rada
  30. 6.   konec 2. pololetí - rozdání vysvědčení
  1. 7. - 1. 9. SO/PÁ   HLAVNÍ PRÁZDNINY
  4. 9.     zahájení školního roku 2017/2018