ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

 • obr13.jpg
 • obr10.jpg
 • obr11.jpg
 • obr15.jpg
 • obr14.jpg
 • obr12.jpg
 • obr17.jpg
 • obr16.jpg

skolanew

skolaold

 • obr30.jpg
 • obr36.jpg
 • obr32.jpg
 • obr34.jpg
 • obr31.jpg
 • obr33.jpg
 • obr37.jpg
 • obr35.jpg
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018  
           
měsíc datum den čas název akce zodpovídá
SRPEN 28. 8. PO 9:00 Zahajovací porada ŘŠ + ZŘŠ
  28. 8. PO 13:00 Porada vedení školy s neped. zam. ŘŠ + ZŘŠ
  29. 8. ÚT 10:00 Porada 1. st. a ŠD ZŘŠ
  30. 8. ST 9:00 opravné zkoušky ŘŠ
  30. 8. ST 13:00 Porada vedení školy se zam. ŠD ŘŠ + ZŘŠ
  31. 8. ČT 9:00 Provozní porada sboru ŘŠ + ZŘŠ
           
ZÁŘÍ 28. 8. - 1. 9.   8.00 - 14.00 Přípravný týden VŠ + učitelé, ŠD
  1. 9. dopoledne kontrola přípravy tříd a připravenosti na školní rok  
  1. 9. 11:00 schůzka šablony - doučování žáků VŠ+ učitelé
  1. 9. 12:00 schůzka šablony - čtenář. Klub VŠ+ učitelé
  4. 9. PO 8.00 Zahájení školního roku VŠ+ učitelé
  4. 9. PO 10:30 Provozní porada pedag. zam. ŘŠ + ZŘŠ
  5. 9. ÚT 8.00 - 12.30 Třídnické práce TU
  5. 9. ÚT 8.00 Projev ředitele školy do šk. rozhlasu ŘŠ
  od 6. 9. ST 8.00 Zahájení výuky dle rozvrhu učit.
  15. 9. 10:00 Schůzka ŠPP ŘŠ
  termín si určí TU     třídní schůzky 1. tříd + 6. tříd TU
  10. 9. - 14. 9. NE - ČT   Cyklistický kurz 8. r. - Sedmihorky ved. -M. Beneš
  13. 9. - 15. 9. ST - PÁ   JMP tř. uč., učit., ŠD
  19. 9. ÚT 14:15 1. setkání Žákovského parlamentu ŘŠ
  26. 9. ÚT 14:15 Setkání Kolegia ředitele školy ŘŠ
  27. 9. ST   Zahradní slavnost CLIL K. Zídková
  28. 9. ČT   státní svátek  
           
ŘÍJEN 3.10. ÚT 10:00 Přehlídka dravých ptáků TU
  12. - 13. 10. ČT,PÁ   sběr papíru referenti sběru
           
  26. 10. - 27. 10. ČT,PÁ   Podzimní prázdniny  
           
           
           
LISTOPAD 7. 11. ÚT 14:15 Kolegium ředitele ŘŠ
  14. 11. ÚT 14:00 2. setkání Žákovského parlamentu ŘŠ
  17. 11.   státní svátek  
  21. 11. ÚT 14.30 Pedagogická rada - 1. čtvrtletí ŘŠ + ZŘŠ
  23. 11. ČT 15.30 Třídní schůzky 1. St. TU 1. st.
  23. 11. ČT 16.00 Třídní schůzky 2. st. TU 2. st.
        Porada vedení školy se ŠD  
        Porada vedení školy s provozními zam.  
        inventarizace majetku ŘŠ
  do 30. 11.     podání přihlášek na SŠ s talentovou zk. VP- R. Smolíková
           
PROSINEC 7. 12. ČT 14:30 - 17:00 Vánoční jarmark ŠD., p. Petráčková
  14. 12. ČT 17:00 Vánoční koncert p. Havelka + 1.st.
           
  23. 12. SO   začínají vánoční prázdniny  
  2. 1. ÚT   konec vánočních prázdnin  
           
LEDEN 3. 1. ST 8.00 začátek vyučování po vánočních prázdninách  
  11. 1. ČT 15:30 Třídní schůzky na 1. st. TU
  11. 1. ČT 16:00 Třídní schůzky na 2. st. TU
  25. 1. ČT 14:30 Pedagogická rada - pololetní ŘŠ, ZŘŠ
  31. 1. ST   ukončení 1. pololetí, rozdávání vysvědčení TU
           
ÚNOR 2. 2.   jednodenní pololetní prázdniny  
  6. 2. ÚT   3. setkání Žákovského parlamentu ŘŠ
  6.2. ÚT 15.30 schůzka rodičů s VP - přihlášky na SŠ, záp. Lístek VP - R. Smolíková
           
  18. - 24. 2. NE-SO   Lyžařský kurz 7. roč. ved . -p. Jirsa
        Setkání Kolegia ředitele školy  
        Porada vedení školy se ŠD  
        Porada vedení školy s provozními zam.  
           
BŘEZEN 5. 3. - 11. 3.     Jarní prázdniny  
           
  1. 3.     termín odevzdání přihlášek na SŠ VP - R. Smolíková
  29. 3. - 30. 3. ČT, PÁ   Velikonoční prázdniny  
           
DUBEN 2. 4. PO   Velikonoce - státní svátek  
  16. -20. 4.     Akce spojené s Dnem Země ZŘŠ, TU
  19. - 20. 4. ČT, PÁ   Sběr starého papíru sběr. Ref.
  24. 4. ÚT 14:30 Pedagogická rada - 3. čtvrtletí ŘŠ, ZŘŠ
  26. 4. ČT 15:30 třídní schůzky 1. st. TU
  26. 4. ČT 16:00 třídní schůzky 2. st. TU
  1. - 30. 4.     Zápis do 1. ročníků ŘŠ, ZŘŠ
           
  ?     1. kolo přijímacího řízení na SŠ VP - R. Smolíková
           
KVĚTEN 1. 5. ÚT   státní svátek  
  8. 5. ÚT   státní svátek  
  15. 5. ÚT   4. setkání Žákovského parlamentu ŘŠ
        Netradiční výuka v přírodě  
        Turistický kurz 6. ročníků  
        Vodácký kurz - 9. r. M. Beneš
        Porada vedení školy se ŠD  
        Setkání Kolegia ředitele školy ŘŠ
  31. 5. ČT 15 - 17:00 Třídní schůzky - konzultce  
        Školní výlety, exkurze TU
           
ČERVEN       5. setkání Žákovského parlamentu ŘŠ
          TU
        sportovní olympiáda  
        štafetové běhy  
        školní výlety, exkurze TU
        schůzka s rodiči budoucích 1. roč. ZŘŠ
  13. 6. ST   provozní porada - pracovníci provozu ŘŠ
  21. 6. ČT 14:15 Závěrečná pedagogická rada ŘŠ, ZŘŠ
  29. 6.   konec 2. pololetí - rozdání vysvědčení TU
  2. 7. - 31. 8. 2018     HLAVNÍ PRÁZDNINY  
  3. 9.     zahájení školního roku 2018/2019  
           
V Jičíně 28. srpna 2017     projednáno v pedagogické radě  
           
R. Mareš ředitel