ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

 • obr16.jpg
 • obr12.jpg
 • obr17.jpg
 • obr13.jpg
 • obr14.jpg
 • obr15.jpg
 • obr10.jpg
 • obr11.jpg

skolanew

skolaold

 • 72.jpg
 • 74.jpg
 • 76.jpg
 • 71.jpg
 • 75.jpg
 • 73.jpg
 • 77.jpg
 • 70.jpg

Kontakty

Základní škola, Jičín,
Husova 170
506 01  Jičín

Telefon: 493 532 405
Mobilní telefon: 731 124 475


IČO: 70886849


web: www.2zsjc.cz
email: skola@2zsjc.cz


datová schránka: ucdmm5r

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Martin Hlava
Tel.: 493 545 110

Týdeníky

Akce 2.A konané v září 2017 ke stažení zde

Akce 2.A konané v říjnu 2017 ke stažení zde

Akce 2.A konané v listopadu 2017 ke stažení zde

Akce 2.A konané v prosinci 2017 ke stažení zde

Akce 2.A konané v lednnu 2018 ke stažení zde

Akce 2.A konané v únoru 2018 ke stažení zde

Akce 2.A konané v březnu 2018 ke stažení zde

Akce 2.A konané v dubnu 2018 ke stažení zde

Akce 2.A konané v květnu 2018 ke stažení zde

Akce 2.A konané v červnu 2018 ke stažení zde

Informace za měsíc červen 2017 ke stažení zde

 

Informace za měsíc květen 2017 ke stažení zde

 

Informace za měsíce březen a duben 2017 ke stažení zde

 

Informance za měsíce leden a únor 2017 ke stažení zde

 

Třídní vánoční besídka 22. 12. 2016
Poslední školní prosincový den jsme se neučili a pěkně jsme si ho užili.
Nejdříve jsme se prošli vánočně vyzdobeným Jičínem (Husova ulice, Žižkovo náměstí, zámecký park, Valdštejnovo náměstí a ulice Palackého). Škoda jen, že vánoční osvětlení již nikde nesvítilo. Radost jsme ale měli z rozsvíceného vánočního stromu a z betlému.
Ve škole jsme si zazpívali vánoční písně a koledy, vyprávěli jsme si o vánočních zvycích a už jsme netrpělivě čekali až zazvoní zvoneček a budou se rozdávat dárečky…
Na závěr dne jsme si všichni popřáli krásné vánoční svátky a prázdniny. Tak na zdraví!
Šťastné a veselé Vánoce!

fotografie zde

 

Vánoční zpívání 21. 12. 2016
Tento první zimní den jsme společně se žáky prvních a druhých tříd přivítali jaksepatří. Všichni jsme se sešli ve školičce u vánočního stromečku a zazpívali si několik vánočních koled a písní.

23Vánoční zpívání1

23Vánoční zpívání2

23Vánoční zpívání3

 

Pohádka 20. 12. 2016
Žáci 3. C pod vedením paní učitelky Mgr. Zuzany Pácaltové secvičili hudebně laděnou pohádku „O dvanácti měsíčkách“. Pohádka se nám moc líbila. Všem účinkujícím i paní učitelce děkujeme.

22Pohadka1

22Pohadka2

22Pohadka3

22Pohadka4

 

Knihovna – netradiční HV 13. 12. 2016
Dnes jsme si do knihovny přišli užít hodinku hudební výchovy. Všichni jsme si vyzkoušeli hru na netradiční hudební nástroje. Pod vlídným vedením paní Ladislavy Dlouhé jsme si zahráli např. na tibetské misky, dřívka, tibetské flétny, kalimbu nebo brumle atd.
Na závěr hodiny jsme si společně zabubnovali na africké bubny djembe.

21Knihovna muzikoterapie1

21Knihovna muzikoterapie2

21Knihovna muzikoterapie3

21Knihovna muzikoterapie4

21Knihovna muzikoterapie5

 

Vánoční dílničky s rodiči 8. 12. 2016
Rodiče si společně s dětmi mohli vyrobit papírového andílka, adventní – zimní věnec, ozdoby na stromeček, svícen s ubrouskovou technikou, jablíčkový svícen či ježka s pamlsky nebo voňavý závěsný pomeranč. Některé výrobky rodiče věnovali do „Vánočního jarmarku“.
Třída voněla cukrovím (bylo výborné a všem moc chutnalo!) a vanilkou.
Děkujeme všem rodičům i prarodičům za milou a příjemnou atmosféru na vánočních dílničkách a těšíme se všichni na další společné setkání. 

fotografie zde

 

 

Knihovna 8. 12. 2016
Třetí návštěva v knihovně byla na téma „ADVENT“. S paní knihovnicí Věrou Trybenekrovou jsme si vyprávěli a vánočních zvycích a tradicích. Po předčítání vánočních příběhů jsme si společně zahráli příběh „O narození Ježíška“ a zazpívali mnoho vánočních písní a koled.

fotografie zde

 

 

Mikulášská nadílka 5. 12. 2016
Dnešní pondělí bylo výjimečné. Děti přišly do školy v maskách čertíků a andílků. „Pravého“ Mikuláše s čerty a anděly přivítaly písněmi a říkankami s čertovskou tematikou.
Tento den bylo i učení netradiční. Všude se to čerty jen hemžilo. V matematice i v českém jazyce. Na čertovsko – andělskou tělesnou výchovu jsme šli společně se třídou 1. C. Zahráli jsme si různé soutěže a hry. Děkujeme paní učitelce Romaně Zikmundové za skvělé vedení. Hodinu jsme si moc užili.

fotografie zde

 

 

Ukázkové hodiny pro rodiče 9., 10., 14., 15. a 24. 11. 2016
Děti svým rodičům ukázaly, co všechno se ve škole naučily a co už umí. V první části hodiny byla matematika a děti ukázaly, že se dají počítat nejen dešťové kapky, ale i ujíždějící auta i trolejbusy, že dokážou spočítat, kolik cestujících jede na konečnou stanici autobusu nebo sestaví 4 příklady k dominové kartě ve skupince... Ve druhé části - v českém jazyce děti recitovaly, vyhledávaly známá písmena i slabiky, vytleskávaly počet slabik ve slově, přiřazovaly obrázky ke známým slabikám, ale také ukázaly, jak už umí krásně psát písmena na stíratelnou tabulku nebo skládat diktát písmen ze skládací abecedy… Hodinou zaznělo i několik písní a říkanek. Nakonec děti rodičům zahrály na flétničky.
Na závěr 4. ukázkové hodiny 15. 11. děti dostaly diplomy k první přečtené knize „Živá abeceda“ a k ukončení prvního pracovního sešitu Matematiky 1. Oslava byla zakončena jaksepatří i přípitkem.
Děti se při hodinách velmi snažily. Všechny moc chválím!
J
Děkujeme všem rodičům i prarodičům, že se na nás přišli podívat, jak se učíme a podpořili nás v naší práci.

17Ukázkové hodiny1

17Ukázkové hodiny2

17Ukázkové hodiny3

17Ukázkové hodiny4

17Ukázkové hodiny5

17Ukázkové hodiny6

17Ukázkové hodiny7

17Ukázkové hodiny8


Knihovna11. 11. 2016
DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ V KNIHOVNĚ
Program: 1. ČÁST: - hra „Na ozvěnu“, čtení hádanek z knížky „Hádej, hádej hadači“ (Jiří Žáček, Vlasta Baránková)
                                  - pokračování v četbě z knížky „Kuba nechce číst“ (Petra Braunová)

                
2. ČÁST: listování v knížkách – vyhledávání známých písmen, slabik a slov

                 3. ČÁST: Slavnost SLABIKÁŘE
Každý žák přednesl říkanku k probranému písmenku, společně jsme si zazpívali několik písní a zahráli na flétničku svou první písničku. Po té paní učitelka rozdala všem medaili k ukončení přečtené první knihy „Živá abeceda“.

Ve škole jsme si pak otevřeli novou knihu – Slabikář.
16Slavnost slabikare01

16Slavnost slabikare02

17Ukázkové hodiny3

16Slavnost slabikare04

16Slavnost slabikare05

16Slavnost slabikare06

16Slavnost slabikare07

16Slavnost slabikare08

16Slavnost slabikare09

16Slavnost slabikare10

16Slavnost slabikare11

16Slavnost slabikare12

 

 

Oslavy 130 let naší školy

pátek 21. 10. 2016 Školní happening
Žáci naší školy utvořili živý řetěz od kostela sv. Jakuba ke škole. My – prvňáčci - jsme stáli u školy na Husově ulici, a tak jsme museli být hodně trpěliví, než k nám doputuje klíč od hlavní budovy naší školy a pan ředitel Mgr. Roman Mareš slavnostně „odemkl“ školu po 130 letech. Na slavnosti byl přítomen starosta města Jičína JUDr. Jan Malý a místostarosta Mgr. Petr Hamáček.
Po svačině jsme se všichni školáci a zaměstnanci školy shromáždili na školním dvoře a pan fotograf nás zvěčnil na společné fotografii.

13Skolni happening1

13Skolni happening2

13Skolni happening3

13Skolni happening4

13Skolni happening5

13Skolni happening6

13Skolni happening7

13Skolni happening8

 

sobota 22. 10 2016Den otevřených dveří
V naší tříděsi rodičea další návštěvníci mohli prohlédnout výstavku dětských prací a portfolia, mohli se seznámit s novodobými učebnicemi a pomůckami pro první ročník nebo si vyzkoušeli práci na interaktivní tabuli.

14Den otevrenych dveri1

14Den otevrenych dveri2

14Den otevrenych dveri3

14Den otevrenych dveri4

14Den otevrenych dveri5

14Den otevrenych dveri7

 

úterý 25. 10. 2016 Školní vystoupení v JKP
Společně s kamarády a spolužáky z 1. B a 1. C jsme nacvičili vystoupení, které bylo součástí velkého vystoupení v JKP a kterého se zúčastnili další žáci a žákyně naší školy. Dopoledne bylo vystoupení pro naše spolužáky a odpoledne se na účinkující přišli podívat rodiče a prarodiče.

15Vystoupeni JKP1

15Vystoupeni JKP2

 

Zdravé zoubky“ 22. 9. 2016
preventivní program o zubní hygieně a prevenci.
Děti se v poutavém vyprávění studentů Marka Beneše a Lucie Havlové
(
studenti Zubního lékařství Univerzity Karlovy v Praze Lékařské fakulty v Plzni) nejdříve dozvěděly, proč a jak vzniká zubní plak a kaz. Zároveň jim byla promítnuta prezentace s pohádkou. Potom si prakticky vyzkoušely správnou techniku čištění zubů vlastním kartáčkem pod vlídným vedením obou přednášejících. Děkujeme.

12Zdravé zuby1

12Zdravé zuby2

12Zdravé zuby3

12Zdravé zuby4 

 

Sportovní dopoledne pro 1. A 19. 9. 2016
Dopolední sportovní program v tělocvičně sportovního areálu a AQUACENTRA v Jičíně.
Program: tělocvična - protahovací a obratnostní cvičení, soutěže
                 bazén - plavecké dovednosti, jízda toboganem, pobyt v sauně, ve vířivce i v divoké řece
Děti si sportování moc užily.
Poděkování patří paní Renatě Brunclíkové a Radce Havelkové z Aquacentra Jičín.

11Sportovní dopoledne1

11Sportovní dopoledne2

11Sportovní dopoledne3

11Sportovní dopoledne4 

 

Knihovna   16. 9. 2016
PRVNÍ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ V KNIHOVNĚ
Seznámení s paní knihovnicí dětského oddělení Věrou Trybenekrovou.
Obsah: - pravidla chování v knihovně
               - knížky – naši kamarádi (pohádky, básničky, říkadla …)
               - předčítání z knihy
„Kuba nechce číst“ (Petra Braunová)
               - společné obrázkové čtení
               - listování v knížkách – vyhledávání a čtení prvních písmen
               - společenské stolní hry

10Knihovna1

10Knihovna2

10Knihovna3

10Knihovna4

10Knihovna5

 

 

Ukázka výcviku psů 14. 9. 2016
Děti byly seznámeny s výcvikem záchranářských psů.

09Výcvik psů1

09Výcvik psů2

09Výcvik psů3

 

 

„Bezpečnost na silnicích“ na IV. ZŠ 13. 9. 2016
Tento preventivní program pro první ročníky vznikl ve spolupráci s Policií ČR, Záchrannou službou a Hasiči. Nejdříve si mohly děti prohlédnout policejní a hasičská auta (sanitka měla právě výjezd).     Další atrakcí bylo exhibiční vystoupení Martina Šimůnka legendy trialového sportu. V další části byly děti rozděleny do čtyř skupin, ve kterých si vyzkoušely a opakovaly první pomoc, zásady bezpečného poutání v autě, vyzkoušely si viditelnost na silnicích s použitím reflexních prvků a shlédly videa o reflexních materiálech, přecházení ulice a chůzi po chodníku i silnici. V poslední skupině se zábavnou formou učily o povinné výbavě cyklisty a vyzkoušely si jízdu zručnosti na kole nebo koloběžce.
Za odměnu děti dostaly omalovánky s bezpečnostní tematikou na silnici a různé reflexní prvky.

08Bezpečnost1

08Bezpečnost2

08Bezpečnost3

08Bezpečnost4

08Bezpečnost5

08Bezpečnost6

08Bezpečnost7

08Bezpečnost8

 

 

Sportovní hry s basketbalem 12. 9. 2016
Oddíl basketbalu Jičín připravil pro děti jičínských škol v tělocvičně sportovního areálu hry s míčem a obratnostní i závodivé disciplíny. Děti si užily půlhodinu sportovních aktivit.

07Basket1

07Basket2

07Basket3

07Basket4

 

 

JMP – akce pátek 9. 9. 2016
- jízda vláčkem
- LD Srdíčko: „ČERTIMLÝN

- tělocvična školy – ukázka oddílu JUDA

04JMP vláček1

04JMP vláček2

04JMP vláček3

04JMP vláček4

04JMP vláček5

04JMP vláček6

04JMP vláček7

04JMP vláček8

06Srdíčko1

06Srdíčko2

06Srdíčko3

05Judo1

05Judo2

 

 

JMP – akce čtvrtek 8. 9. 2016
Kino: „PÁSMO VEČERNÍČKŮ ČT“
Zámecký park: hry s padákem

                           Muzeum přírody Český ráj – Rostliny a živočichové - soutěže

03JMP Zámecký park1

03JMP Zámecký park2

03JMP Zámecký park3

03JMP Zámecký park4

03JMP Zámecký park5

03JMP Zámecký park6

03JMP Zámecký park7

 

JMP – 26. ročník s podtitulem „CIRK“ středa 7. 9. 2016
První naší společnou třídní akcí byl „Pohádkový průvod v maskách“

02JMP průvod1

02JMP průvod2

02JMP průvod3

02JMP průvod4

02JMP průvod5

02JMP průvod6

02JMP průvod7

 

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN 2016 / 2017 čtvrtek 1. 9. 2016
Takhle nám to slušelo první školní den…

01První den1

01První den2

01První den3

01První den4

01První den5

01První den6