21. 6. na Prachově v „Muzeu přírody Český ráj“ se konalo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže „Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2015“. Naši žáci – Nicol Šepsová a Tomáš Ort získali v této soutěži v kategorii 3. a 4. tříd čestná uznání a Bára Plevová se umístila na 1. místě. Bára kreslila čolka horského a Nicol s Tomášem zmiji obecnou.    

A

B

16. 6. proběhlo vyhlášení výsledků 2. fotografické soutěže na téma „Voda“.

V kategorii A (1. stupeň) se umístila Klárka Kazdová na 2. místě a Adélka Machová získala čestné uznání. Obě dívky fotografie vyfotily na škole v přírodě v Jizerských horách.    

C

24. – 29. 5. 2015 - Netradiční výuka v Josefově Dole, v penzionu Mája

Poslední květnový týden jsme prožili na netradiční výuce v krásné přírodě Jizerských hor.

Chodili jsme na túry do okolí – k Čertovým kamenům, k vodní nádrži Josefův Důl, k vodopádům Jedlová.

Jezdili jsme též na výlety a exkurze do okolí. V Jiřetíně jsme navštívili závod DETOA, kde se vyrábí dřevěné hračky. V kreativních dílničkách si děti vyrobily i své vlastní výrobky.

V Harrachově jsme byli na exkurzi ve sklárnách. Také jsme zde navštívili lesnické muzeum Šindelka a Mumlavské vodopády.

Děti si též pohrály na nedalekém hřišti na průlezkách a zasoutěžily si v různých pohybových i přírodovědných hrách.

Navečer jsme si zazpívali trampské písně s kytarou a poslední den zatančili na diskotéce.

Pobyt se nám vydařil a budeme na něj rádi vzpomínat.

10

11

12

 

21. 5. 2015 – Lesnický den

Firma Progles pro 3. a 4. třídy naší školy uspořádala v Rakově u Dolního Bousova lesnický den.

Žáci se seznámili s prací lesníků a myslivců. Viděli, jak se těží dřevo, sami si zasadili stromek. Poznávali stromy a živočichy, stříleli ze vzduchovky, shlédli ukázky výcviku loveckých psů a dravců. V závěru akce žáci dostali balíčky s pastelkami a omalovánkami.

r

t

u

v

 

30. 4. 2015 – Čarodějnický den

Lipami jsme došli k Zebínu, kde jsme si opekli vuřty. Potom jsme vystoupali na Zebín. Zpět jsme se vraceli cestou kolem řeky Cidliny.

 

m

n

k

 

25. 3. 2015 – Tvůrčí velikonoční dílny v K- klubu

Děti si zde vyrobily pěkné ovečky a zajíčky.

1

2

3

 

26. 2. 2015 – Výstava - „Méně známí krasavci“

Na této výstavě, pořádané „ Muzeem přírody – Český ráj“, si děti prohlédly fotografie různých plazů a obojživelníků. Také vyslechly poutavou přednášku paní Šanderové.

a

b

c

 

15. 12. – Tvůrčí vánoční dílničky v naší třídě

 

Vyrobili jsme si svícny, ozdoby na stromeček a andělíčky.

20141215 152920

20141216 132928

 

 

 

10. 12. – Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem

 

Autor děti poutavě seznámil se svou knihou „Kapřík Metlík“.

Kapřík

 

 

 

9. 12. – Výstava betlémů v galerii – „Nad Betlémem svítí hvězda“

20141209 103058

20141209 104817

 

 

 

5. 12. – Mikulášská nadílka

PC050023

PC050006

 

 

 

1.a 8. 12. -Tvůrčí vánoční dílny v K – klubu

 

Děti si zde vyrobily pěkné věnečky a drátěné hvězdy.

 

20141201 114047

 

PC080040

 

 

 

21. 11. - Návštěva výstavy „Lidové Vánoce v Polabí“ ve skanzenu v Přerově nad Labem

2014 1121 120506AA

S6308355

 

 

Exkurze v muzeu cukrovarnictví a návštěva Zoo

23. 9. jsme jeli na exkurzi do muzea cukrovarnictví v Dobrovicích. Prohlédli jsme si zde zajímavou výstavu „Cukr, káva, čokoláda“, na kterou navazoval výukový program „ Zdravá výživa.“

Odpoledne jsme navštívili Zoo Chleby.

viz fotogalerie

 

JMP - 2014

V týdnu JMP jsme navštívili pěkné divadelní představení v K – klubu – „Jak si jednou Tagaro udělal moře.“ V kině jsme viděli pásmo večerníčků České televize a v muzeu jsme vyslechli zajímavou přednášku „ Jak zvířátka bydlí.“

V tvořivých dílničkách na náměstí a na nádvoří zámku jsme si vyzkoušeli různá lidová řemesla.

viz fotogalerie

 

JMP