Krásné prázdniny dětem ze 3. A i jejich rodičům přeje Zlatka Adolfová

 

 

 

Fotografická soutěž "Stromy kolem nás" 

V pondělí 23. 6. vyhlásil p. ředitel školy výsledky celoroční fotografické soutěže na téma "Stromy kolem nás". Z naší t
řídy se této soutěže zůčastnili Patrik Harcuba, Klára Kirschner a Klára Rejlková.
Patrik Harcuba se umístil v kategorii 1. stupeň s fotografií "Stromy v oblacích" na 1. místě. Blahopřejeme.fotosoutěž1

fotosoutěž2


 

 

Papoušek žako

 

Ve čtvrtek 12. 6. nás navštívil ve třídě dědeček Kristýnky a představil nám svého papouška žako.

 

Děkujeme za zpříjemnění dne.

P6121275

P6121281

 

 

 

5.6.2014 Dravci

 

Firma Zayferus,která se zabývá výcvikem dravců,uspořádala pro děti program o tom,k čemu jsou dravci stvořeni.Žáci tak viděli některé dravce při lovu a dozvěděli se, čím je který dravec zajímavý. Celý program děti nadchl.

P6051018

P6051027

 

 

Blahopřejeme Ondrovi

 

 

 

30. 5. se Ondřej Srbek zůčastnil v knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně regionální soutěže "Čteme všichni, vypráví jen někdo".

 

 

 

Vyprávěl pohádku "Jak pejsek s kočičkou myli podlahu". Získal diplom a postoupil do krajského podzimního kola. Blahopřejeme.

DSCF3765

 

 

23.5.2014 Beseda se spisovatelem Milošem Kratochvílem

 

Na zahradě městské knihovny jsme strávili příjemné chvíle s panem spisovatelem Milošem Kratochvílem. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí z jeho spisovatelské činnosti i z jeho života.

 

Poslechli jsme si ukázku knihy, kterou pan spisovatel právě tvoří.

 

Na záměr pan Miloš Kratochvíl napsal dětem věnování do knihy nebo do pracovního listu, který jsme vytvořili k jeho knize.

 

Děkujeme za příjemné setkání.
P5230006
P5230049


 

 

20.5.2014 Beseda

Naše pozvání přijal pan Mgr. Radek Bohuňovský, který nám velmi poutavě vyprávěl o potápění se žraloky v Tichém oceánu, o potápění k největšímu vraku lodi na Vanuata a o slézání sopky. Všichni se těšíme na další setkání s tímto cestovatelem a děkujeme za nádherný zážitek. 
P5200153
P5200164

 

 

19.5.2014 Pěnčín

 

Na školní výlet jsme vyjeli do Pěnčína, kde jsme navštívili kombinovanou prohlídku sklářských a zemědělských provozů. Nejdříve jsme shlédli video o zvířatech, o zpracování mléka a o výrobě sýrů spojené s ochutnávkou. Potom jsme navštívili dílnu, kde jsme viděli celý proces výroby korálků. Dále jsme si pohráli a lepili skleněné střípky na šablony v korálkové dílně.  Následně jsme navštívili výběhy se zvířaty. Vyhlídkový vláček nás pak odvezl do obce Krásná, kde jsme si prohlédli kostel, Kittlův dům a další památky. Z výletu jsme byli všichni nadšení.
P5190044
P5190066

 

 

Čarodějnice - 30. 4. 2014

Jako každý rok jsme tento den oslavili čarodějnickým rejem spojeným s opékáním buřtů na Zebíně.

viz fotogalerie

 

P4302060

P4302145

 

 

Novopacký slavíček

 

9. 4. proběhla soutěž Novopacký slavíček. Této soutěže se z naší třídy zůčastnila Klára Kirschner s písněmi Týnom, tánom a Princezna ze mlejna, Adéla Krykorková s písněmi Černé oči a Zvonky, zvonky a Klára Rejlková s písněmi Znám já jeden krásný zámek a Myš Lenka.

 

 

3.4.2014 VELIKONOČNÍ DÍLNY

 

Blíží se velikonoční svátky a tak jsme tento den uspořádali  v naší třídě velikonoční dílny. Děti si s pomocí rodičů vytvořily hezké velikonoční dekorace. Nazdobily si perníčky ve tvaru krasliček, vyrobily si košíčky na vajíčka, ozdobný talíř a vykreslily mandalu s jarní tematikou.

 

Ve třídě byla přátelská velikonoční nálada. Těšíme se na další setkání.


viz. fotogalerie
P4031579
P4031604

 

 

Staré Hrady - 25.3.2014

Tento den se děti vypravily na prohlídku pohádkového hradu a zámku Staré Hrady, kde se nechaly unést atmosférou čarodějné pohádkové prohlídky. Hradem je od sklepa po půdu provedla hodná čarodějnice, která dětem ukázala skřítky, draky, čerty a další prapodivné bytosti s ještě prapodivnějšími jmény. Také naučila děti létat  na koštěti a nabídla jim pytel pekelně dobrých sladkostí. Všechny děti výlet nadchl a přivezly si z něj spoustu zážitků.  

viz. fotogalerie
P3251500

 

Kubova bugina

Ve středu 12. 3. nám Kubův dědeček přivezl ukázat buginu, s kterou Kuba závodí. Vyprávěl o Kubových závodech a o údržbě buginy. Kuba nám pak předvedl svoji výstroj a ukázkovou jízdu v bugině na dvoře školy. Všichni jsme si mohli vyzkoušet, jaký je pohled z buginy.

Moc se nám to líbilo, děkujeme za zpříjemnění dne.


viz. fotogalerie

P3121324

 

 

Vernisáž výstavy MANDALY

V Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně proběhla 5. března vernisáž výstavy dětských prací na téma "Mandaly".

Obrázky vybarvily a nakreslily děti z koužku MANDALA z naší školy. Tento kroužek navštěvují hlavně děti z naší třídy. Mandaly kreslíme pro radost, pohodu a harmonii. Na vernisáži byli přítomni rodiče a prarodiče dětí, pan ředitel naší školy, paní zástupkyně ředitele a další návštěvníci.

Kulturním vystoupením vernisáž obohatili žáci naší třídy.

Pan ředitel školy Mgr. Roman Mareš popřál dětem radost a inspiraci do další tvorby.

Tuto výstavu můžeme navštívit do 31. března v Galerii radosti v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně a odnést si příjemné pocity z obrázků.

viz. fotogalerie

P3070576

P3050518 

 

Duhová pohádka 21. 2. 2014

Činoherní pohádka s loutkami pro děti o tom, jak sluníčko udělalo barvy, a měsíc si vytrucoval hvězdičky, jak vznikla kuřata a po nich slepice, a potom i všechna další zvířata. A hlavně, jak vznikl soucit, ochrana a péče a snaha udělat svět hezčím, což je moc dobře, protože jinak by tu nikdo nebyl rád…
Představení vzniklo podle literárního textu spisovatelky Daniely Fischerové a je provázeno řadou písniček. Herci hrají v profesionální výpravě Aničky Krtičkové, provázeni hudební nahrávkou autora hudby Richarda Mlynáře.
Režie a dramaturgie: Mgr. Kamil Koula
Pohádka se hrála v naší tělocvičně a děti byly v bezprostředním a přímém kontaktu s herci. Byly nadšené, protože se na části příběhu podílely
:o)
.

Kanysterapie

 

Dne 17.2. 2014 navštívila naši třídu paní Kvapilová s pejsky z organizace Psí srdce.

 

Seznámila děti zábavnou formou s metodou kanysterapie, kterou lze využít u tělesně nebo mentálně postižených, starých, ale i zdravých lidí. Do povídání zapojila i co pejsci jedí, v jakých profesích je pes využíván,jaké jsou se psy sporty a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí ze psího světa.

 

Dětem předvedla ukázky výcviku psů formou drobných her, do kterých byly děti zapojeny.

 

Tato návštěva nás příjemně obohatila.

 

viz fotogalerie

Snímek 013 

 

 

 

Vánoční besídka – 20. 12. 2013

Děti se na besídku moc těšily. Zazpívaly si koledy, rozdaly dárečky, zatancovaly si, ochutnávaly cukroví a povídaly si o vánočních zvycích. S přáním všeho krásného jsme se rozloučili s rokem 2013.

viz. fotogalerie

DSCF3872
DSCF3895

 

 

Vánoční setkání v knihovně - 19. 12 2013

Tento den jsme si do knihovny přišli pro vánoční náladu. Paní knihovnice Věra Trybenekrová připravila pro děti povídku se sociálním podtextem se šťastnou pointou Dary tří králů z knihy Vánoční kniha.

Také jsme si zazpívali a zahráli na flétnu vánoční písně a koledy.

viz. fotogalerie

DSCF3863

 

 

Divadelní představení - 18. 12. 2013
Velmi rádi jsme přijali pozvání na malé představení Emile, Emile…, které sehrály děti z dramatického kroužku K – klubu v Jičíně. K dramatizaci byla vybrána kniha Ericha Kästnera Emil a detektivové.

Představení se nám velmi líbilo.

 

 

Vánoční besídka pro rodiče
16. 11. 2013 jsme si přichystali pro rodiče a prarodiče vánoční představení. Při tomto představení děti zazpívaly písně i vánoční koledy, zahrály na flétny, přednesly básně, předvedly ukázky různých zájmových činností. Celé vystoupení děti samy uváděly. Během představení byla ve třídě příjemná vánoční atmosféra.

Na závěr jsme rodiče pohostili malým občerstvením, které jsme společně přichystali.

viz. fotogalelrie

Snímek 016

Snímek 049

 

Vánoční dílny  - 11. 12. 2013
Při vánočních dílničkách v K - klubu v Jičíně se nám věnovala paní Zuzka, Lenka a p. David. Děti si vyrobily dekoraci na vánoční stůl. Během této činnosti na nás dýchala příjemná vánoční atmosféra.

viz. fotogalerie

DSCF3818
DSCF3819

 

 

Návštěva Mikuláše, čertů a andělů u nás ve třídě – 5.12.2013


viz. fotogalerie
DSCF3800

DSCF3802 

 

Beseda s paní spisovatelkou Ivonou Březinovou

4. 12. 2013 jsme navštívili Knihovnu Václava Čtvrtka v Jičíně, kde na nás čekala paní spisovatelka Ivona Březinová. Nejdříve nám představila některé svoje knihy. Potom jsme se věnovali knize Kluk a pes.

S touto knihou jsme se seznámili již ve škole a vytvořili jsme si k ní čtenářský list, který nám paní spisovatelka podepsala.

 Podnětné vypravování se nám moc líbilo.  Paní spisovatelce jsme věnovali malý vánoční dárek.

viz. fotogalerie

DSCF3733
 DSCF3756

 

Exkurze v Muzeu v přírodě v Přerově nad Labem

27. 11. 2013 jsme společně s třídou 3. B navštívili Muzeum v přírodě v Přerově nad Labem. Děti se seznámily s životem lidí na venkově v Polabí v minulosti. Celý skanzen byl zahalen do krásné vánoční atmosféry.

Děti si vyrobily drobné vánoční dárky.

Dále jsme navštívili Poděbrady a svezli jsme se výletní lodí po Labi. Zde na děti čekal milý čertík Čmoudil. Děti mu zazpívaly a on jim nadělil sladkosti.

Celý den nás provázelo krásné počasí a tak jsme si to hezky užili.

viz. fotogalerie

DSCF3467 

 DSCF3686

 

Plavecký výcvik  6. 9. –  8. 11. 2013

Po absolvování letošního plaveckého výcviku zvládají všichni žáci naší třídy základy plavání.

Na závěr výcviku žáci absolvovali závody (25 m).

Výsledky plaveckých závodů:

 

chlapci:                1. Tomáš Král                2. Patrik Harcuba          3. Jan Suchý

 

dívky:                   1. Adéla Krykorková      2.  Hana Jedličková       3. Anna Kindermannová

 

celkové pořadí:      1. Adéla Krykorková     2.  Tomáš Král               3. Patrik Harcuba

 DSCF3712

 DSCF3715

 DSCF3717

 

Podzimní tvořivé dílny v K - klubu

5.11. 2013 jsme v podzimních dílničkáchv K – klubu v Jičíně vyráběli hezké ozdobné placky. Dětem se věnovaly paní Zuzka Kynčl a p. Lenka Kubínová.

Děti zde využily své tvořivosti a dílničky se jim moc líbily.

viz. fotogalerie 

DSCF3151 

 DSCF3147

 

Sběr papíru

Ve dnech 16. 10 - 18. 10. 2013 proběhl ve škole sběr papíru. Do této akce se zapojilo 24 žáků naší třídy.

Děkujeme všem dětem i jejich rodičům za spolupráci.

Mezi nejlepší sběrače naší třídy patří:

Tomáš Král, Monika Skrbková, Daniela Mindlová, Aneta Čeřovská, Anna Kindermannová, Adéla Krykorková, Hana Jedličková, Šimon Kropáček, Patrik Harcuba, Filip Nosek, Tomáš Janda, Jan Suchý, Radka Svobodová, Adam Vaníček. 

 

Blahopřejeme Ondrovi

10. října 2013 se Ondřej Skrbek zúčastnil v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně celostátní soutěže ve vyprávění: Čteme všichni, vypráví jen někdo. Ondra vyprávěl pohádku O třech prasátkách. Ve své kategorii (6 – 8 let) se umístil na 1. místě.

 DSCF3765

 

Netradiční výuka v přírodě na Pardubických chatách v Příchovicích

Ve dnech 15. 9. - 20. 9. 2013 se žáci 3. A a 3.B ZŠ Husova zúčastnili netradiční výuky v krásném prostředí Jizerských hor. Hlavním cílem byl zotavovací pobyt ve zdravotně příznivém prostředí, stmelení kolektivu, poznávání přírody a sama sebe. Během pobytu žáci navštívili Bozkovské jeskyně, sklárny, muzeum a vodopády v Harrachově a rozhlednu Štěpánku. Zpestření jim přinesla návštěva pána hor Krakonoše, kouzelníka Aleše a mistra republiky na trialové motorce pana Pavla Baláše. Samozřejmostí byly vycházky do lesa, hry s přírodninami, sportovní vyžití.

Ve volných chvílích si děti zapsaly své zážitky do deníku, kreslily, zpívaly a zatancovaly si na diskotéce.

Z tohoto pobytu si všichni odvezli spoustu zajímavých a příjemných zážitků.

viz. fotogalerie

Podekovani 3.A 

JMP


11. 9. 2013 jsme se zúčastnili tradičního pohádkového průvodu. A tak se někteří žáci naší třídy proměnili v hastrmany, hastrmanky, zahradníky, víly a další pohádkové bytosti a společně jsme si průvod užili.

Snímek 011 Snímek 022