ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

 • obr11.jpg
 • obr17.jpg
 • obr14.jpg
 • obr12.jpg
 • obr16.jpg
 • obr15.jpg
 • obr13.jpg
 • obr10.jpg

skolanew

skolaold

 • 71.jpg
 • 75.jpg
 • 76.jpg
 • 77.jpg
 • 73.jpg
 • 72.jpg
 • 74.jpg
 • 70.jpg
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
           
měsíc datum den čas název akce zodpovídá
SRPEN 27. 8. - 31. 8.   8.00 - 14.00 přípravný týden VŠ + učitelé, ŠD
27. 8. PO 9:00 zahajovací porada ŘŠ + ZŘŠ
29. 8. ST 15:00 jednání šk. Rady ŘŠ
29. 8. ST 9:00 opravné zkoušky ŘŠ
30. 8. ČT 9:00 opravné zkoušky ŘŠ
30. 8. ČT 12:30 porada sboru - provozní ŘŠ + ZŘŠ
30. 8. ČT dopoledne kontrola přípravy tříd a připravenosti na školní rok
31. 8. ČT do 12:00 finální dokončení tříd učitelé + ŠD
           
ZÁŘÍ 3. 9. PO 8.00 - 14.00 zahájení školního roku VŠ + učitelé, ŠD
3. 9. PO 10:30 provozní porada pedag. zam. ŘŠ + ZŘŠ
4. 9. ÚT 8.00 projev ředitele školy do šk. rozhlasu ŘŠ
4. a 5. 9. ÚT a ST   třídnické práce TU
od 6. 9. ČT 8.00 zahájení výuky dle rozvrhu učit.
9. 9. - 14. 9.     Cyklistický kurz 8. r. - Sedmihorky ved. -M. Beneš
6. 9. ČT 14:00 Schůzka ŠPP ŘŠ
      třídní schůzky 1. tříd + 6. tříd  
12. 9. - 16. 9. ST - PÁ   JMP tř. uč., učit., ŠD
20. 9. ÚT 14:00 1. setkání Žákovského parlamentu ŘŠ
26. 9. ST 14:00 setkání Kolegia ředitele školy ŘŠ
28. 9.   státní svátek  
           
ŘÍJEN 5. 10. - 6. 10. PÁ A SO   DVPP - šablony KM ZŘŠ
18. - 19. 10. ČT, PÁ   sběr papíru referenti sběru
15. 10. PO 8:00 porada vedení školy se ŠD ŘŠ
15. 10. PO 9:00 porada vedení školy s provozními zam. ŘŠ
22. - 26. 10 PO - PÁ TÝDEN REPUBLIKY ŘŠ
29. 10. - 30. 10. PO, ÚT Podzimní prázdniny
           
LISTOPAD 7. 11. ST 14:00 Kolegium ředitele ŘŠ
14. 11. ST 14:00 2. setkání Žákovského parlamentu ŘŠ
17. 11. SO státní svátek
21. 11. ST 14.30 pedagogická rada - 1. čtvrtletí ŘŠ + ZŘŠ
22. 11. ČT 15.30 třídní schůzky 1. st. TU 1. st.
22. 11. ČT 16.00 třídní schůzky 2. st. TU 2. st.
      inventarizace majetku ŘŠ
do 30. 11.     podání přihlášek na SŠ s talentovou zk. VP- R. Smolíková
           
PROSINEC 6. 12. ČT 14:00 - 17:00 Vánoční jarmark ŠD., p. Petráčková
19. 12. ST 17:00 Vánoční koncert I. Krejčí
21. 12. dle dohody vánoční besídky TU
22. 12. SO   začínají Vánoční prázdniny  
2. 1. ST   konec Vánočních prázdnin  
           
LEDEN 3. 1. ČT 8.00 začátek vyučování po Vánočních prázdninách
10. 1. ČT 15:30 třídní schůzky na 1. st. TU
10. 1. ČT 16:00 třídní schůzky na 2. st. TU
24. 1. ČT 14:30 pedagogická rada - pololetní ŘŠ, ZŘŠ
31. 1. ČT   ukončení 1. pololetí, rozdávání vysvědčení TU
           
ÚNOR 1. 2.   jednodenní pololetní prázdniny  
14. 2. ČT   3. setkání Žákovského parlamentu ŘŠ
5.2. ÚT   schůzka rodičů s VP - přihlášky na SŠ, záp. lístek VP- R. Smolíková
21. 2. ČT   setkání Kolegia ředitele školy ŘŠ
24. 2. - 2. 3. NE - SO   Lyžařský kurz 7. roč. ved . -p. Jirsa
      porada vedení školy se ŠD ŘŠ
      porada vedení školy s provozními zam. ŘŠ
           
BŘEZEN 11. 3. - 17. 3. PO - PÁ Jarní prázdniny
1. 3.     termín odevzdání přihlášek na SŠ VP - R. Smolíková
           
DUBEN 11. -12. 4. ČT, PÁ   sběr starého papíru sběr. ref.
15. -17. 4.     akce spojené s Dnem Země ZŘŠ, TU
18. 4. ČT   Velikonoční prázdniny  
19. a 22. 4. PÁ, PO   Velikonoce - státní svátek  
24. 4. ST 14:30 pedagogická rada - 3. čtvrtletí ŘŠ, ZŘŠ
25. 4. ČT 15:30 třídní schůzky 1. st. TU
25. 4. ČT 16:00 třídní schůzky 2. st. TU
1. - 30. 4.     zápis do 1. ročníků ŘŠ, ZŘŠ
      1. kolo přijímacího řízení na SŠ VP - R. Smolíková
           
KVĚTEN 1. 5. ST   státní svátek  
8. 5. ST   státní svátek  
      4. setkání Žákovského parlamentu ŘŠ
      Netradiční výuka v přírodě  
      Turistický kurz 6. ročníků  
      Vodácký kurz - 9. r. M. Beneš
      porada vedení školy se ŠD  
      setkání Kolegia ředitele školy ŘŠ
      třídní schůzky - konzultce ????
květen     školní výlety, exkurze TU
           
        sportovní olympiáda  
        štafetové běhy  
        školní výlety, exkurze TU
        schůzka s rodiči budoucích 1. roč. ZŘŠ
  10. 6. PO 8:00 provozní porada - pracovníci provozu ŘŠ
  20. 6. ČT 14:15 závěrečná pedagogická rada ŘŠ, ZŘŠ
  28. 6.   konec 2. pololetí - rozdání vysvědčení TU
  od 29. 6. - do 1. 9. 2019     HLAVNÍ PRÁZDNINY  
  2. 9. PO   zahájení školního roku 2019/2020  
           
projednáno v pedagogické radě
V Jičíně, 27. srpna 2018
ředitel školy Roman Mareš