V letošním roce jsem využila nabídky projektu Erasmus plus. V termínu od 17.7. do 28.7. 2017 jsem navštěvovala jazykovou školu Globe English Centre v Exeteru. Jazykové lekce probíhaly v dopoledních i odpoledních hodinách. Učitelé, kteří se nám věnovali byli profesionální, velmi vstřícní a trpěliví. Setkávání s jinými studenty bylo velmi produktivní a tvořivé. Počáteční jazykovou nejistotu vystřídalo moje větší sebevědomí a snaha se zlepšovat. Poznávání jiných lidí a odlišných kulturních zvyklostí bylo velmi zajímavé a obohacující.

     Samotné město Exeter a jeho okolí je opravdu nádherné. Historické centrum s mnoha zachovalými budovami, galerie, muzea, divadla, parky, odpočinková místa a mnoho sportovišť stojí za návštěvu. Nedaleké Jurské pobřeží přitahuje pozornost turistů. Také mnoho zemědělských usedlostí a šlechtických sídel si zaslouží obdiv.

     Jsem velmi ráda, že jsem se mohla zúčastnit jazykového kurzu ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Věřím, že se budu stále zlepšovat v anglickém jazyce a budu předávat své nabyté zkušenosti svým žákům a využívat jazykovou vybavenost v běžném životě.

                                                                                                                                                             Mgr. Lenka Dědečková