ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

 • obr13.jpg
 • obr11.jpg
 • obr12.jpg
 • obr17.jpg
 • obr10.jpg
 • obr15.jpg
 • obr16.jpg
 • obr14.jpg

skolanew

skolaold

 • 74.jpg
 • 77.jpg
 • 72.jpg
 • 75.jpg
 • 71.jpg
 • 76.jpg
 • 73.jpg
 • 70.jpg

prtvorbud

Projekt OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo programu: 02

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_022

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů

zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ: Spolu tvoříme budoucnost Husovky

Název projektu EN: Making a future of Husovka together

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007697

datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 08. 2017

celková doba realizace projektu 24 měsíců

datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 07. 2019

Zaměření projektu:

. školní asistent – personální podpora ZŠ

. vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech: inkluze, čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, cizí jazyky

. čtenářské kluby pro žáky ZŠ

. doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Celkové způsobilé výdaje projektu 1 440 421 Kč

Dotace 1 440 421 Kč

Logo EU