ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

 • obr12.jpg
 • obr13.jpg
 • obr14.jpg
 • obr11.jpg
 • obr10.jpg
 • obr17.jpg
 • obr16.jpg
 • obr15.jpg

skolanew

skolaold

 • 72.jpg
 • 74.jpg
 • 75.jpg
 • 71.jpg
 • 70.jpg
 • 73.jpg
 • 76.jpg
 • 77.jpg

                             ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY
ZÁŘÍ
Seznámení dětí s Vnitřním řádem ŠD                      Pravidla společného soužití v kolektivu –Desatero ŠD
Zahájení činnosti zájmových útvarů
Plavání - hry ve vodě
Filmové představení – Biograf Český ráj
Celodružinová výtvarná soutěž – pohádková postava
Vyrábění z přírodních materiálů
Paměťový závod na zahradě


ŘÍJEN
Barevný podzim – stromy, listy, plody-
poznávačka, hrátky s přírodninami
Plavání – hry ve vodě
Filmové představení
Návštěva knihovny
Halloweenské tvoření
Účast na akcích Týdnu republiky - výroba papírových draků,větrníků
Hádankové odpoledne


LISTOPAD

Plavání – hry ve vodě
Filmové představení
Návštěva knihovny
Adventní výzdoba družin
Zdobení vánočních stromečků v areálu
Korálková dílna
Výstava železničních modelů
Duhové divadlo – Pohádka o líném Honzovi
Příprava na vánoční jarmark – vánoční vyrábění


PROSINEC
Čertovské vyrábění
Čertovská diskotéka
Plavání – hry ve vodě
Návštěva knihovny
Filmové představení
Vánoční jarmark
Vánoční výstava v muzeu
Vánoční besídky


LEDEN
Zimní radovánky na zahradě
Plavání -hry ve vodě
Návštěva knihovny
Filmové představení
Celodružinová výtvarná soutěž se zimní tématikou
Netradiční hry v tělocvičně
Týden bystrých hlaviček(křížovky, kvízy)
Kouzelnické vystoupení – Navaro


ÚNOR
Hry na sněhu – bobování
Plavání – hry ve vodě
Výroba valentinek
Výroba masek na karneval
Maškarní karneval
Družinový slavíček – soutěž ve zpěvu
Filmové představení
Návštěva knihovny
Soutěžní odpoledne v K-klubu

BŘEZEN
Jarní výzdoba družin
Celodružinová výtvarná soutěž- naši zvířecí kamarádi
Plavání – hry ve vodě
Filmové představení
Návštěva knihovny
Soutěž o nejhezčí záložku do knihy
Divadelní představení

DUBEN
Jarní úklid zahrady
Velikonoční vyrábění
Dopravní soutěž na zahradě
Plavání – hry ve vodě
Filmové představení
Návštěva knihovny
Soutěž Co do lesa nepatří
Celodružinová soutěž – čarodějnice

KVĚTEN
Fotbalový turnaj
Poznávačka jarních květin
Zábavná sportovní olympiáda
Celodružinová soutěž – mandala
Filmové představení
Návštěva knihovny
Divadelní představení –divadélko Kůzle
Plavání – hry ve vodě

ČERVEN
Soutěže ke Dni dětí
Úraz není náhoda – beseda a soutěž
Soutěž Jak znáš naše město a okolí
Návštěva muzea, Valdické brány, Rumcajsovy ševcovny
Plavání – hry ve vodě
Filmové představení
Návštěva knihovny
Výlety do blízkého okolí