ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

 • obr11.jpg
 • obr10.jpg
 • obr17.jpg
 • obr16.jpg
 • obr15.jpg
 • obr14.jpg
 • obr13.jpg
 • obr12.jpg

skolanew

skolaold

 • 72.jpg
 • 71.jpg
 • 75.jpg
 • 70.jpg
 • 77.jpg
 • 74.jpg
 • 76.jpg
 • 73.jpg

Základní škola, Jičín, Husova 170

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vyplývá ze:

- zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

- vyhlášky ministerstva školství č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

- vyhlášky ministerstva financí č.84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů

-platných hygienických předpisů

Hlavní činností školní jídelny Základní školy, Jičín, Husova 170 je zajištění školního stravování pro žáky, pedagogické i nepedagogické zaměstnance.

Kromě stravování žáků a zaměstnanců školy poskytuje školní jídelna doplňkovou činnost – prodej obědů pro veřejnost.
V současné době školní jídelna neposkytuje dietní stravování.

Provoz školní jídelny:

       -     provozní doba kanceláře 6,30 – 14,00hod.

Výdej obědů:

       -   11,15 - 11,40 hod. cizí strávníci + výdej obědů do jídlonosičů

       -   11,45 - 14,00 hod. výdej obědů pro žáky a zaměstnance

Jídlo odnášené v jídlonosičích je určené k přímé spotřebě.

Ceny stravného:

Strávníci 7 – 10 let                           27,00 Kč

Strávníci 11 – 14 let                         29,00 Kč

Strávníci 15 let a výše                      31,00 Kč

Zaměstnanci                                     31,00 Kč

Cizí strávníci                                    59,00 KčKreditní karta                                   35,00 Kč        

Bezkontaktní čip                            115,00 Kč

Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše

uvedeného věku. Školním rokem se rozumí doba od 1. září do 31. srpna.
Před zřízením jakéhokoliv způsobu placení stravného, musí být se strávníkem sepsána přihláška ke stravování.

 

Způsob placení stravného:

Bezhotovostní:  

-          inkasem z účtu

-          příkazem z účtu (je nutné mít přiřazený variabilní symbol)

Stravné je nutno uhradit do 20. dne v měsíci (v srpnu na září, v září na říjen atd…). Oběd je přihlášen až s došlou a připsanou částkou na účet ŠJ.

Částka ke zřízení trvalého příkazu:

- strávníci 7 – 10 let ………540,00 Kč

- strávníci 11 – 14 let …….580,00 Kč

- strávníci 15 let a výše …..600,00 Kč

- cizí strávníci ……………1180,00 Kč

Číslo účtu školní jídelny je 21 32 541 /0100

-          složenkou(strávníci platící složenkou musí přinést platný ústřižek o zaplacení do posledního dne v měsíci do 14,00 hod.)

-          fakturou– pouze pro organizace, poslední den v měsíci bude vystavena faktura za obědy za uplynulý měsíc

 

Strávník je přihlášen ke stravě dle přihlášky ke stravování a to na dobu neurčitou. Jakoukolivzměnu (ukončení stravování, odchod ze školy, změna stravovacích dní , změna účtu atd….) je strávník povinennahlásit vedoucí školní jídelny.

 

Při neuhrazení stravného

-          přes inkaso a trvalý příkaz přijde každému strávníkovi upozorňující email, případně mu bude vystavena složenka

-          obědy se přihlašují až s připsanou částkou na účet nebo s platným ústřižkem o zaplacení

 

Vyúčtování stravného po ukončení stravování:

-          vyúčtování inkasních plateb a trvalých příkazů se provádí v měsíci červenci

-          vyúčtování složenek – po ukončení stravování (strávník má povinnost nahlásit ukončení stravování vedoucí jídelny)

-          ukončení stravování strávník nebo zákonný zástupce oznámí v kanceláři školní jídelny. Zároveň zruší souhlas k inkasu nebo trvalý příkaz.

 

Přihlašování, odhlašování:

-          osobně ústní dohodou

-          na telefonním čísle :    493 532 518

-          na mobilním tel. čísle: 603 192 777, nebo formou SMS zprávy, na přání obratem odpovíme

-          e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-          na objednávkovém boxu umístěným před jídelnou

-          uzávěrka odhlášek a změn objednávek na následující den jen do 14,00 hod.

-          při náhlém onemocnění žáka bude přijata odhláška výjimečně do 7,15 hod. daného dne

Jak přihlásit, odhlásit nebo objednat stravu přes internet:

-          přečtěte si pozorně jídelní lístek (www.2zsjc.cz)

-          napište váš požadavek, uveďte jméno, příjmení a třídu

-          pošlete email na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

       Objednávání stravy přes portál www.strava.cz

-          kontaktujte vedoucí školní jídelny, která vám podá podrobné informace, jak postupovat

-          bude vám přiděleno uživatelské jméno a heslo

-          po přihlášení na portálu www.strava.cz si můžete stravu přihlásit, odhlásit i objednat

-          pro chytré telefony se systémem Android. Mobilní aplikaci si můžete stáhnout zdarma na     Google Play, odkaz pro stažení najdete na www.strava.cz

 

Jídelní lístek:

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržováním spotřebního koše. Je vyvěšen u objednacího boxu, v jídelně na nástěnce a na internetových stránkách školní jídelny.

 

Do prostor školní jídelny mají povolen vstup pouze osoby přihlášené ke stravování v naší ŠJ.

 

V době nemoci

-          první den nemoci je možno stravu odebrat ve školní jídelně za dotovanou cenu dle vyhl. č.107/2005Sb., § 4 odst. 9 a školského zákona č.561/2004 Sb.§ 119.
Pokud by rodiče chtěli oběd pro své dítě od druhého dne odebírat – týká se to i akcí, které nejsou konané školou (musí o této změně předem informovat vedoucí školní jídelny) a cena tohoto oběda bude zahrnovat plné náklady na přípravu oběda = potraviny + věcná režie+ mzdové náklady.

7 – 10 let …………………..54,00 Kč

11 – 14 let …………………56,00 Kč

15 let a více ………………..58,00 Kč

Zaměstnanci ……………….58,00 Kč

-          vyzvednutí neodhlášeného oběda je možné od 11,15 – 11,45 hod.

-          organizace výdeje: rodiče budou dbát pokynů kuchařek, přinesené nádoby sami rozdělají k naplnění a jednotlivě podávají kuchařkám

-          donesené nádoby musí být hygienicky čisté

-          zákaz výdeje do skleněných a jiných nevhodných nádob.

Karty a bezkontaktní čipy

-          ŠJ poskytne za úplatu strávníkovi kartu nebo bezkontaktní čip (stává se jeho majetkem), který slouží k přihlašování, odhlašování a výběru oběda (záruka čipu 2 roky, případné reklamace vyřizuje vedoucí ŠJ, cena čipu 115,- Kč a karty 35,-Kč)

-          při zapomenutí se strávník hlásí u vedoucí školní jídelny, kde mu bude vydán náhradní lístek k odběru stravy

-          při ztrátě po 3 dnech mu bude prodána karta (bezk. čip) nová (stará karta bude zablokována)

Vlastní organizace:

-          v jídelně je určený prostor pro odložení tašek a oděvů

-          každý strávník si umyje ruce před vstupem do jídelny, vezme si tác, příbor a skleničku

-          u výdejního pultu strávník přiloží čip nebo kartu k terminálu a kuchařka mu vydá objednanou stravu

-          na konci pultu si každý strávník sám nalije polévku

-          pití si strávník nalije dle vlastního výběru

-          po konzumaci oběda odnese tác s použitým nádobím na okénko k mycí lince

-          zákaz odnášení kuchyňského nádobí a zařízení mimo prostor školní jídelny

-          strava je určena ke konzumaci ve školní jídelně, nesmí se odnášet mimo ŠJ. Pouze zabalené doplňky oběda (dezert, sušenka,ovoce) jsou výjimkou

-          strávníci jsou povinni se řídit pokyny vedoucí školní jídelny, dohlížejícího pedagoga a kuchařek

Problémy nebo připomínky:

-          hlásí strávník vedoucí školní jídelny

-          technické nebo hygienické závady hlásí strávník vedoucí školní jídelny

-          během výdejní doby zajišťují mimořádný úklid jídelny kuchařky / rozbité nádobí, rozlitý čaj, čistota stolů/

-          úraz nebo nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci pedagog. dohledu, vedoucí školní jídelny nebo kuchařkám.

-          připomínky k provozu školní jídelny hlásí strávníci vedoucí školní jídelny

Vstup do jídelny pouze v čistém oblečení !

Strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

V případě vážného nebo opětovného porušení vnitřního řádu školní jídelny má vedoucí jídelny nebo ředitel školy právo ukončit strávníkovi docházku do školní jídelny.

S vnitřním řádem školní jídelny jsou seznamováni všichni strávníci:

-          při zahájení nového školního roku

-          každý strávník dostane vnitřní řád při přihlášení ke stravování

-          je vyvěšen na nástěnce před jídelnou

-          je umístěn na webových stránkách školy

-          seznámení s vnitřním řádem školní jídelny potvrzuje zákonný zástupce žáka svým podpisem na přihlášce ke stravování.

 

Tento vnitřní řád nabývá účinnosti: 1.9.2018

Vypracovala:Mošnová Blanka, vedoucí ŠJ                     Vydal: Mgr.Mareš Roman, ředitel školy