ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, HUSOVA 170

 • obr17.jpg
 • obr14.jpg
 • obr16.jpg
 • obr11.jpg
 • obr15.jpg
 • obr13.jpg
 • obr12.jpg
 • obr10.jpg

skolanew

skolaold

 • 77.jpg
 • 70.jpg
 • 71.jpg
 • 72.jpg
 • 76.jpg
 • 74.jpg
 • 75.jpg
 • 73.jpg

Základní škola, Jičín, Husova 170

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ /ŠPP/

Úvodní ustanovení:

ŠPP zajišťuje specializované pedagogické činnosti na základě novely zákona č. 82/2015 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků s SVP a žáků nadaných a mimořádně nadaných.

Tým školního poradenského pracoviště tvoří:

                Mgr. Roman Mareš, ředitel školy

                Mgr. Kateřina Babíková, zástupce ředitele školy

Mgr. Radmila Smolíková, výchovný poradce

Mgr. Zuzana Petráčková, školní metodik prevence

Jana Kamenická, školní asistent

Vedoucím týmu je Mgr. Kateřina Babíková, zástupce ředitele

Kontakty:            TEL: 493 532 405

                                Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Hlavní úkoly ŠPP:

. budování příznivého klimatu školy

. kariérové poradenství, profesní orientace

. průběžné informování žáků o dalších možnostech jejich studia

. prevence sociálně patologických jevů

. včasná intervence v případě řešení výchovných problémů

. práce s problémovými kolektivy žáků

. realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů

. poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům v případě nesnází

. koordinace spolupráce školy s OSPOD, Policií, krizovými, okresním metodikem prevence,   PPP, SPC aj.

. odborná pomoc při integraci a inkluzi žáků s SVP

. poradenská činnost pro zákonné zástupce

. metodická pomoc rodičům žáků s SPV, rodičům žáků ohrožených školních neúspěchem

. metodická pomoc učitelům vytvářejícím PLPP

. podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků

. metodická pomoc učitelům při rozvíjení talentu nadaných a mimořádně nadaných žáků

Související dokumenty:

Plán výchovného poradce

Preventivní program a program řešení šikany

Strategie v boji proti školní neúspěšnosti         

 

                                                                                               Mgr. Roman Mareš, ředitel